Naziv projekta:  
Unapređenje poslovnih procesa poduzeća Kožul d.o.o. integracijom mobilne tehnologije i elektroničkog poslovanja

Kratki opis projekta: 
Predmetni projekt izravno doprinosi optimizaciji poslovnih procesa i povećanju učinkovitosti u svakodnevnom radu. Ciljana skupinaprojekta su postojeći i budući zaposlenici poduzeća, kojima će se kroz provedbu ovog ulaganja omogućiti suvremeni uvjeti rada što će višestruko utjecati na njihovu učinkovitost i zadovoljstvo prilikom obavljanja posla. Također, projekt će indirektno doprinijeti i krajnjim korisnicima projekta – klijentima koji će lakše poslovati s poduzećem, dobavljačima IKT rješenja, lokalnoj zajednici koja će imati koristi od zapošljavanja i povećanja prihoda, ali i gospodarstvu RH jer će se povećati konkurentnost hrvatskih MSP-a u područjima s razvojnim posebnostima.

Opći cilj: 
Doprinijeti povećanju razvojnih mogućnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u područjima s razvojnim posebnostima.

Rezultati:

  1. Nabavljena i stavljena u funkciju IKT rješenja
  2. Educirani  djelatnici
  3. Ubrzan procesa izrade narudžbi
  4. Smanjen rizik od ljudske pogreške
  5. Povećanje učinkovitosti djelatnika
  6. Ubrzavanje poslovnih procesa
  7. Smanjeni troškovi održavanja i administracije

Ukupna vrijednost projekta: 591.014,70 kn
Bespovratna sredstva: 472.811,76 kn
Razdolje provedbe projekta: 16. sječanj 2017. do 16. srpnja 2017.
Konatkt osoba:  Snježana Prebeg

http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779