Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentna oznaka KK.04.1.2.01

Referentna oznaka projekta: KK.04.1.2.01.0031
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Kožul d.o.o.

KOŽUL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i građevinarstvo
Vinogradska 2G
35000 Slavonski Brod, Hrvatska
OIB: 99080771351

Razdoblje provedbe Projekta je od 8. ožujka 2019. do 30. lipnja 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta: 1.875.300,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 1.875.300,00 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 1.273.110,00 kn

Opis i očekivani rezultati Projekta:

Svrha projekta je ugradnjom fotonaponskih pretvarača, stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete te ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja predmetne energetski troškovne cjeline, povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u tvrtki Kožul d.o.o. Kroz provedbu predmetnih aktivnosti ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 57,3% i smanjenje emisija CO2 za 21,7 t na godišnjoj razini.

 

Kontakt osoba: Ivica Kožul, direktor, +385 (0)35 411 772

Kontakt adresa elektroničke pošte: kozul@kozul.hr ; https://www.kozul.hr

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ; https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/